ԲՈԼՈՐՈՎԻՆ ՍԽԱԼ Է ՄՏԱԾԵԼԸ…

Պոեզիա > ԵՐԳԵՐ ԱՌԱՆՑ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ

Բոլորովին սխալ է մտածելը,

որ արձանների ցանկությամբ է հաստ

նրանց վրա նստած ձյան շերտը:

Կամաց-կամաց թող կատարվի այն ամենը,

ինչ որ պատահելու է մի օր ինձ հետ:

Բոլորովին սխալ է մտածելը,

թե դժբախտություն է դա:

Ճիշտ ժամանակին չեկած երջանկությունը

խանգարում է մեր կյանքի կանոնավոր երթը

և մենք ստիպված խոռնում ենք մեր բոլոր

դարակները,

որտեղ պահված են արդեն դեղնած նամակներ,

արդեն դեղնած թաշկինակներ,

խամրած լուսանկարներ

և բազմաթիվ լուցկու հատիկներ:

Եվ պետք է պահպանել հերթականությունը,

պետք է գտնել բաց տեղը

որտեղ որ պետք է դրվի

ճիշտ ժամանակին չեկած երջանկությունը:

[sharify]